Book illustrations

Illustrations for poetry book, “Jag är lust och jag är längtan”, edited by Karlfeldtsällskapet.