Book illustration

Book illustration, “Slående fakta om hjärtat”.