Livet och lite annat

Livet_omslag-1

Livet och lite annat – verser om stort och smått

Opal, 2022

ISBN: 9789172265868
64 sidor

Illustrerad dagsvers (för vuxna)

……………………..

“Rim och rytmik klingar väl och det går att få till en fin musikalitet och sångbarhet vid högläsning, och även vid tyst läsning. Överlag är dikterna finurligt konstruerade, inbjudande och tillgängliga – till synes bedrägligt triviala vid en första anblick. Men då och då dyker oväntat en fråga upp eller en rad som ruskar om och problematiserar tankegodset, något som blottlägger ytterligare en dimension av dikten, vid dessa tillfällen blir det riktigt intressant. Sammanfattningsvis är boken en samling uppmanande och underfundigt seriösa betraktelser över existensens brokiga fält.” Helhetbetyg: 3 – BTJ