Album

The album “Under ett rabarberblad – sånger för människor och djur” (“Underneath a Rhubarb Leaf – Songs for Humans and Animals”) is released on October 16, 2020!

Anja Bigrell has turned ten of the poems from the book “Under ett rabarberblad – verser för människor och djur” (“Underneath a Rhubarb Leaf“) into music. Song: Anja Bigrell. Musicians: Andreas Söderström, Leo Svensson Sander, Lars Skoglund and Per “Ruskträsk” Johansson. Mixed by Anton Sundell. Mastring: Jonas Siöström. Graphic design by Jim Tegman.

Album link (on Spotify) here.

Under-ett-rabarberblad-lp-digi